Blog

Aktuelt, Nyheter

Ferievikarer i pleie- og omsorgstjenesten i Holtålen kommune 2018. Søknadsfrist 23.03.2018

Arbeidsperiode juni – august.
Disponibel arbeidsperiode og ønsket arbeidssted må oppgis i søknaden.

Spørsmål om stillinger rettes til:
  • Hjemmetjenesten – avdelingsleder Christin K Schrøder, tlf. 72 41 76 83
  • Sakslia – avdelingsleder Jon Arne Engan tlf. 951 47 972
  • Sykehjemmet – avdelingsleder Sølvi Merete Gjære, tlf. 72 41 76 73
  • Enhetsleder pleie og omsorg, Ann Mari Grønli, tlf 72417610

Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale.

Søknad sendes elektronisk.

Søknadsfrist 23.03.18

Søk elektronisk her

X