Blog

Aktuelt, Arbeid, aktivitet og familie, Nyheter

Færre ledig i Trøndelag – størst nedgang på Fosen

Ved utgangen av februar var det 5 212 helt ledige i Trøndelag, dette er 715 færre enn for ett år siden.

Ledigheten i Trøndelag holder seg fortsatt lav og var ved utgangen av februar på 2,1 prosent, en nedgang på 12 prosent sett mot samme tid i fjor. Ledigheten synker over hele landet og landssnittet for helt ledige var i februar på 2,5 prosent. I Holtålen var 22 personer helt ledige (2,1 prosent), en økning på 3 personer. På Røros var 44 personer helt ledige (1,4 prosent), en nedgang på 10 personer.

Sommerjobbene utlyst

Det er i februar stor økning i antall registrert stillinger i Trøndelag. I alt ble det registrert 3 873 stillinger, og mange av disse er ferievikariat. Hittil i år er det registrert 1 546 ferievikariater, det er 50 prosent flere enn i samme periode i fjor.

– Økningen handler både om et bedre arbeidsmarked og at NAV nå fanger opp flere stillinger. At flere feriejobber nå registreres i jobbdatabasene gir spesielt ungdom og studenter som ønsker seg jobberfaring, økt mulighet til å finne seg sommerjobb, sier Bernt Asle Arntsen, avdelingsdirektør ved NAV Trøndelag.

Under en prosent ledighet i syv kommuner

Syv av Trøndelags 47 kommuner har en ledighet under en prosent. Dette gjelder kommunene Fosnes, Hemne, Åfjord, Osen, Røyrvik, Lierne, Flatanger. Lavest ledighet finner vi i Fosnes kommune (0,3 prosent) og høyest ledighet har Meldal (3 prosent). Blant de største kommunene i fylket har Namsos lavest ledighet, med 1,7 prosent. Deretter følger Orkdal og Melhus med 1,9 prosent, Trondheim og Malvik med 2,3 prosent, Levanger 2,4 prosent, Steinkjer 2,5 prosent, mens Verdal har 2,6 prosent helt ledige.

NAV sjekker rekrutteringsbehovet

Arbeidsmarkedet i Trøndelag er svært godt. Hvor godt og hva som etterspørres av arbeidskraft er tema når NAV i disse dager kontakter 1 400 trønderske virksomheter for å kartlegge arbeidskraftsbehovet det kommende året. – Dette er en viktig kartlegging og gir oss oversikt over hva bedriftene etterspør og i hvilken grad bedriftene har problem med å få tak i av ønsket kompetanse, sier Arntsen.

Den sesongjusterte ledigheten i fylket har holdt seg stabilt på 2 prosent de siste fire månedene.

Bruttoledigheten som inkluderer arbeidssøkere på tiltak er på 2,8 prosent i Trøndelag, mens landssnittet er på 3,2 prosent.

 

X