Blog

Aktuelt, Næring

Anleggsarbeidene i Ålen sentrum

Angående anleggsarbeidene mellom Coop Ålen og Ålen-Torget så ble det onsdag 24. mai avholdt et møte mellom entreprenør, Norconsult (kommunens byggeledelse av prosjektet) og kommunen. På møte ble bl.a fremdriftsplanen og planlagt sluttdato (8. juni) for prosjektet diskutert. Ut fra status, tilleggsarbeider og sammenføyninger mot tilstøtende område ble det bestemt å gi entreprenøren 4 ekstra arbeidsdager for å ferdigstille prosjektet. Det betyr at onsdag den 14. juni er den absolutte sluttdato for ferdigstillelse.

Bilde av hvordan Ålen sentrum blir, finner du her.

X