Blog

Statistikk fra NAV pr. 31/3 viser at arbeidsledigheten i Holtålen kommune er stabil. Ved utgangen av mars var det 22 helt arbeidsledige. Det tilsvarer 2,2 % av arbeidsstyrken i kommunen, det samme som i mars 2016. I tillegg var 8 deltakere på ordinære tiltak.

Ledigheten i Røros kommune er også stabil. Ved utgangen av mars var det 46 helt arbeidsledige. Det tilsvarer 1,5 % av arbeidsstyrken, en reduksjon på 2 % i forhold til samme periode i 2016. I tillegg var 19 deltakere på ordinære tiltak. Bare Osen har lavere ledighetstall enn Røros i Sør-Trøndelag.

X