Blog

Aktuelt, Høringer, Nyheter, Politikk

Holtålen kommunes Omsorgsplan 2018 – 2026 til høring

Holtålen kommune har utarbeidet forslag til ny omsorgsplan for perioden 2018 – 2026. Planen beskriver tjenesteområdene, og beskriver strategiske mål og tiltak for de utfordringer, muligheter og prioriteringer som har fokus i planperioden.

Planen sendes ut på åpen høring og skal senere politisk behandles i driftsutvalg, og sluttbehandles i kommunestyret i juni 2018.

Les planen i sin helhet her….

Høringsuttalelse sendes elektronisk til:  epost@holtalen.kommune.no

eller pr post til: Holtålen kommune, Bakkavegen 1, 7380 Ålen.

 

Høringsfrist er satt til 24.05.2018.

 

X