Daily Archives: 26. april 2018

Holtålen kommune har utarbeidet forslag til ny omsorgsplan for perioden 2018 – 2026. Planen beskriver tjenesteområdene, og beskriver strategiske mål og tiltak for de utfordringer, muligheter og prioriteringer som har fokus i planperioden. Planen sendes ut på åpen høring og skal senere politisk behandles i driftsutvalg, og sluttbehandles i kommunestyret i juni 2018. Les planen […]

Klikk her for å lese videre

X