Daily Archives: 16. Mars 2018

Med dette utlyses Kulturmidlene for 2018. Det kan søkes om tilskudd til drift av lag og organisasjoner i Holtålen kommune tilskudd til arrangement tilskudd til prosjekt Søknaden sendes elektronisk, Søknadsskjema finner du ved å klikke her… Årsmelding og regnskap fra året 2017 bes vedlagt søknaden elles sendt separat per e-post til siri.hegseth@holtalen.kommune.no. Eventuelle spørsmål kan […]

Klikk her for å lese videre

X