Daily Archives: 12. Mars 2018

Arbeidsperiode juni – august. Disponibel arbeidsperiode og ønsket arbeidssted må oppgis i søknaden. Spørsmål om stillinger rettes til: Hjemmetjenesten – avdelingsleder Christin K Schrøder, tlf. 72 41 76 83 Sakslia – avdelingsleder Jon Arne Engan tlf. 951 47 972 Sykehjemmet – avdelingsleder Sølvi Merete Gjære, tlf. 72 41 76 73 Enhetsleder pleie og omsorg, Ann […]

Klikk her for å lese videre

ARRANGEMENTOVERSIKT HOLTÅLEN Det presiseres at oversikten er levende og blir oppdatert underveis. Publikum oppfordres derfor til å følge med!!! Mars: 17.   Bukkhåmmårrennet – med Armfeldt markeringer og deltagelse fra det Holtaalske Skieløber Compagnie. 18.   kl. 12:30 – Skihistorisk dag i Ålen skisenter i regi av Holtaalske Skieløber Compagnie. https://aalenskisenter.no/aktivitet/historiske-skiovelser/    Mai: 09.        […]

Klikk her for å lese videre

Vil du bli hørt i barnehagesaker? «Foreldre har gjennom hele barnets barndom stor betydning for barnets læring og utvikling, også når det gjelder barnets hverdagsliv og erfaringer på de ulike arenaer i livet. Det er derfor viktig at barnehagen støtter foreldrene i deres omsorgsrolle med veiledning, råd og hjelp i tråd med foreldrenes behov. På […]

Klikk her for å lese videre

X