Daily Archives: 5. februar 2018

Ved utgangen av januar var andelen helt ledige i Trøndelag på 2,2 prosent. Dette tilsvarer 5 396 personer, som er 12 prosent færre enn for ett år siden. Ledigheten forventes å fortsette å gå ned i tiden som kommer. Situasjonen på arbeidsmarkedet er ikke unik for Trøndelag. Alle fylker har nedgang i ledigheten, og aller […]

Klikk her for å lese videre

Varighet fra d.d. til 01.07.18, med mulighet for forlengelse. Stillingen er et vikariat tillagt ordinær helsestasjon- og skolehelsetjeneste samt etter gjeldende lover og retningslinjer. Mulighet for forlengelse. Helsesøster vil ha tett samarbeid og ansvar med jordmor, og aktuelle samarbeidspartnere i 1 og 2 linjetjenesten. Kvalifikasjoner: Utdanning som offentlig godkjent sykepleier med godkjent videreutdanning som helsesøster. […]

Klikk her for å lese videre

X