Daily Archives: 31. januar 2018

Holtålen kommune skal fra høsten 2018 ta inn lærlinger. Følgende fag vurderes: Barne- og ungdomsarbeiderfag, IKT servicefag, Helsearbeiderfag Kontor- og administrasjonsfag. Spørsmål vedrørende læreplassene kan rettes til Siri Hegseth på tlf. 72 41 76 00. Ansettelse skjer forøvrig på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Søk elektronisk her…. Søknadsfrist 1. mars […]

Klikk her for å lese videre

Det kan søkes på barnehageplasser med oppstart fra 1. august 2018. Vi gjør oppmerksom på at Holtålen kommune har et årlig opptak i barnehagene. De som har plass, men ønsker endring i oppholdstid må sende ny søknad. Søknadsfrist innen 01.03.18 Søknaden må sendes elektronisk her http://holtalen.kommune.no/om-kommunen/selvbetjening-skjema/  Barn født etter 1. nov 2017 kan få plass med […]

Klikk her for å lese videre

X