Daily Archives: 26. Mai 2017

Angående anleggsarbeidene mellom Coop Ålen og Ålen-Torget så ble det onsdag 24. mai avholdt et møte mellom entreprenør, Norconsult (kommunens byggeledelse av prosjektet) og kommunen. På møte ble bl.a fremdriftsplanen og planlagt sluttdato (8. juni) for prosjektet diskutert. Ut fra status, tilleggsarbeider og sammenføyninger mot tilstøtende område ble det bestemt å gi entreprenøren 4 ekstra […]

Klikk her for å lese videre

X