Daily Archives: 16. Mai 2017

NVE har mottatt søknad fra Gauldal Energi AS datert 24.04.2017, om tillatelse til å bygge Bælinga kraftverk i Holtålen kommune. Kraftverket er planlagt med inntak på kote 543 i Bælinga og utløp fra kraftstasjonen på kote 334 i Holda, et sidevassdrag til Gaula som er vernet. Vannveien vil gå i tunnel og i nedgravd tilløpsrør på vestsiden […]

Klikk her for å lese videre

Målet for rådgivingstjenesten er å med enkle midler bidra til å rettlede folk med det de strever med og som oppleves som vanskelig. Særlig innen det offentlige, Kommunen, NAV, Skatteetaten og Helsevesenet er det mange forhold som ikke er så enkle å finne fram i, samt det å skjønne hva som er ment i skriv […]

Klikk her for å lese videre

Røya – det nye og lønnsomme husdyret! Dette er et viktig møte når det gjelder ny næringsutvikling i vår region, og møtet er åpent for alle interesserte. Møtet er gratis og vi kan lokke med smaksprøver på røye i mange varianter (av hensyn til serveringen trenger vi påmelding). Møtet er tirsdag 30. mai kl 19:00 […]

Klikk her for å lese videre

X