Daily Archives: 8. Mai 2017

Registrering av dyretall (ikke lam) er det som skal registreres i mai (fra 2018 er det 1.-15.mars). Det innmeldte antall dyr gir grunnlag for husdyrtilskudd, driftstilskudd, avløsertilskudd og grunnlag for grovforareal. Alle med dyr må søke i mai (dette gjelder også de med pelsdyr). Telledato (og første dato det kan søkes) er 1. mai med […]

Klikk her for å lese videre

X