Daily Archives: 3. Mai 2017

Prosjektet kompetanseløft lokalmat – reiseliv (som eies av Røros og Holtålen kommuner) skal ha en kursserie for lokalmatprodusenter. Datoene er: 11. mai:   markedsorientering og forståelse 2. juni:    logistikk 27. juni:  økonomi. Påmelding/spørsmål rettes til: Marit Evanger, Rørosmat marit@rorosmat.no

Klikk her for å lese videre

I henhold til Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret og Forskrift om kommunal beredskapsplikt, plikter kommunen å utarbeide komplett ROS-analyse for kommunen (risiko- og sårbarhetsanalyse). Kommunen har engasjert Norconsult v/Stig Moen til å lage utkast til slik analyse. En ber spesielt høringsinstansene vurdere forslaget til prioriterte områder, samt vurdere om det er områder […]

Klikk her for å lese videre

Vi tester nå ut en ny aktivitetskalender der publikum selv kan legge inn sine arrangementer. Derfor oppfordres nå alle som vet om HVA SOM SKJER i kommunen å legge det inn her…. Det er også mulig å legge med bilder. Kom gjerne med tilbakemeldinger på epost@holtalen.kommune.no  På forhånd, tusen takk for hjelpen!

Klikk her for å lese videre

X