Daily Archives: 31. Mars 2017

Det er lovbestemt båndtvang for hund i tiden 1. april til og med 20. august. Det er en del unntak, for hunder i reindrift, bufehund og hunder brukt i aktiv tjeneste i politi-, toll-, militær- og redningsarbeid. Les mer her….

Klikk her for å lese videre

Statistikk fra NAV pr. 31/3 viser at arbeidsledigheten i Holtålen kommune er stabil. Ved utgangen av mars var det 22 helt arbeidsledige. Det tilsvarer 2,2 % av arbeidsstyrken i kommunen, det samme som i mars 2016. I tillegg var 8 deltakere på ordinære tiltak. Ledigheten i Røros kommune er også stabil. Ved utgangen av mars var det 46 helt arbeidsledige. Det […]

Klikk her for å lese videre

X