Daily Archives: 20. februar 2017

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Ålen hyttegrend felt A og B ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i formannskapet 14.02.2017. sak 18/17. Formålet med planen er en områdeutvidelse samt en omregulering og omtegning av eksisterende plan til plan- og bygningslov av 2008. Omreguleringen er i […]

Klikk her for å lese videre

X